Honorowi obywatele Brzozowa
Wpisał: Redaktor   
16.09.2009.

Honorowe obywatelstwo Brzozowa posiadaj±:

- Ks. Infułat Julian Pudło,
- Ks. Prałat Tomasz Zięba,
- ¦p. Profesor Walerian Pańko,
- ¦p. Profesor Michał Kulesza,
- Profesor Jerzy Stępień,
- ¦p. Ireneusz Koryto

- ¦p. Zbigniew Kubas

- ¦w. Jan Paweł II

-  ¦p. Stanisław Zaj±c

Zmieniony ( 12.04.2016. )