Sambor
Wpisał: Administrator   
29.06.2016.

SAMBOR (Ukraina)

Image

www.sambircity.gov.ua

Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Brzozów a miastem Sambor na Ukrainie została podpisana dnia 1 października 2009r. Przedmiotem umowy jest współpraca m. in. na płaszczyznach:  nauki, oświaty i informacji, środków masowego przekazu, prasy i przekazów audiowizualnych, wymiany kulturalnej, rozwoju współpracy szkół, rozwoju przedsiębiorczości.
Sambor jest  miastem (40 tyś mieszkańców) leżącym nad górnym Dniestrem, na skrzyżowaniu szlaków ze Lwowa na Zakarpacie i z południowo-wschodniej Polski na Wschód, do Drohobycza i dalej. W związku ze swoim położeniem Sambor odwiedzają dosyć często polscy turyści udający się w ukraińskie Karpaty oraz ci, którzy jadą zwiedzać małe miasteczka na przedgórzu Karpackim. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1241r. W  1390 roku miasto założył na prawie magdeburskim Spytko z Melsztyna, właściciel samborszczyzny. W latach 30. XVI w. wykupione zostało przez królowa Bonę. Jako powiat Sambor był jednostką administracyjną w okresie I Rzeczypospolitej. Od 1772 r. był w zaborze austriackim.  Natomiast  od 1919 do 1939 był  polskim  miastem powiatowym. Od roku 1872 przez miasto  prowadziła ważna linia kolejowa łącząca Lwów z Budapesztem, tzw. Pierwsza Węgiersko - Galicyjska Kolej Żelazna.

Zmieniony ( 27.07.2016. )