Spotkanie robocze w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026
Wpisał: Redaktor   
20.11.2015.

Image 

Gmina Brzozów opracowuje Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026, tj. dokument stanowiący formalną podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.24 listopada 2015 o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie – odbędzie się robocze spotkanie wykonawców „Programu Rewitalizacji Gminy Brzozów na lata 2016-2026” z członkami Zespołu ds. rewitalizacji, radnymi, sołtysami, społecznością lokalną.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. W takcie spotkania omówione zostaną uwarunkowania formalno-prawne rewitalizacji, kryteria oceny projektów rewitalizacyjnych oraz wyznaczania obszarów rewitalizowanych a także propozycje obszarów rewitalizowanych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Danuta Szymańska-Błahut

Zmieniony ( 20.11.2015. )