Organizacje pozarządowe
Wpisał: Administrator   
18.10.2013.

Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok >>>POBIERZ<<<

Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

>>> POBIERZ<<<

 Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

>>> POBIERZ<<<

 Program współpracy Gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

>>> POBIERZ<<<

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brzozów >>>POBIERZ<<<

---------------------------------------------

 

 Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi  /program współpracy na rok 2017/

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.  poz. 239 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 17 października 2016 r. do 26 października 2016 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 217/2016

 

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Burmistrza Brzozowa z dnia 14-10-2016 r.  Nr 217/2016

- „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” – PROJEKT ,

-Formularz  uwag.

- Protokół z konsultacji programu z dnia 27 października 2016 r.

--------------------------------------------

 Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi  /program współpracy na rok 2016/

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 6 października 2015 r. do 15 października 2015 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 185/2015

 

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Burmistrza Brzozowa z dnia 5-10-2015 r.  Nr 185/2015

- „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” – PROJEKT ,

-Formularz  uwag.

- PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU KONSULTACJI Z DNIA 16.10.2015 r.

 

 

--------------------------------------------

 Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi  /program współpracy na rok 2015/

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 20 października 2014 r. do 29 października 2014 r. Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 171/2014

 

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Burmistrza Brzozowa z dnia 17-10-2014 r.  Nr 171/2014

- „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” – PROJEKT ,

-Formularz  uwag.

-PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI Z DNIA 3-11-2014 r. >>> pobierz<<<

 

 

 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje  z organizacjami pozarządowymi  /program współpracy na rok 2014/

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., Nr 645 z późn. zm.) i Uchwały Nr XLVI/332/2010 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 9 listopada 2010 w sprawie  określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a  ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) poddaję pod konsultacje „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji od dnia 29 października 2013 r. do 8 listopada 2013 r.

Opinie należy składać na załączonym formularzu – zgodnie z zarządzeniem  Burmistrza Brzozowa Nr 163/2013

 

Do pobrania:

- Zarządzenie Burmistrza Brzozowa z dnia 28-10-2013 r.  Nr 163/2013

- „Program współpracy gminy Brzozów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” – PROJEKT,

-Formularz  uwag.

- PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI >>>POBIERZ<<<

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2014  >>>pobierz<<<

 

 

Zmieniony ( 01.12.2016. )