Przewodnik kulturalny
Wpisał: Administrator   
30.08.2007.
Na terenie Brzozowa i okolic istnieje wiele ośrodków, organizujących różne imprezy kulturalne. Należy wymienić tutaj:

Brzozowski Dom Kultury - placówka samorządowa. Organizuje szereg cyklicznych imprez, głównie o zasięgu regionalnym i lokalnym, ale też i ogólnopolskim, np. Brzozowskie Warsztaty Jazzowe. Prowadzi wiele zespołów ... (więcej )

        Image
Kino "Sokół"
Brzozów ul. Armii Krajowej 3,
tel: 013 43-419-38
wew. 29


Image

Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta - jednostka samorządowa, oprócz działalności wystawienniczej i dokumentacyjnej prowadzi ożywioną działalność wydawniczą. Posiada głównie zbiory historyczne, etnograficzne i artystyczne z regionu brzozowskiego. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja fajek z przełomu XIX i XX w. wykonanych przez rzemieślników brzozowskich z różnych gatunków drewna: gruszy, wrzośca i wiśni.

Muzeum mieści się w centrum miasta w budynku dawnego ratusza miejskiego. Budynek ten wzniesiony został ok. 1896r. wg projektu Władysława Łuczyckiego. Murowany z cegły, potynkowany, na rzucie wydłużonego prostokąta, dwukondygnacjowy, podpiwniczony. Przy elewacji południowej wieża czterokondygnacjowa z ostrosłupowym hełmem... (więcej)

Muzeum Regionalne
im.  Adama Fastnachta w Brzozowie

Dyrektor: Mariusz Kaznowski
36-200 Brzozów, ul. Rynek 10
tel/fax. 13 43-418-56

 

  • Wystawy stałe: " Z dziejów i kultury regionu Brzozowskiego"

   
   

 

   
  

 

   
   

W Brzozowie jest wydawany miesięcznik społeczno-kulturalny "Wiadomości Brzozowskie"

Imprezy cykliczne:
Zmieniony ( 26.11.2015. )