Burmistrz Brzozowa złożył ślubowanie
Wpisał: Redaktor   
01.12.2010.
Image 
Porządek drugiej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej wypełniło ślubowanie Burmistrza Brzozowa. W bezpośrednich wyborach z dnia 21 listopada br. zwyciężył ponownie Józef Rzepka. 1 grudnia br. oficjalnie objął swój urząd na kolejną kadencję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Pilszak pogratulował burmistrzowi Józefowi Rzepce wysokiej liczby głosów zdobytych w wyborach i zdecydowanego zwycięstwa. Uznał to za wyraz wysokiej oceny działań burmistrza w oczach społeczności naszej gminy.

Image 

Następnie burmistrz elekt złożył ślubowanie o treści: "Obejmując urząd burmistrza gminy Brzozów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu i powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg".

Image

Po oficjalnym objęciu urzędu na nową kadencję burmistrz Józef Rzepka powiedział, że nie przedstawi szczegółowego exposé, ponieważ w zasadzie kontynuuje swoją pracę. Wyjaśnił, że cały czas realizuje program, polegający na jak najlepszej służbie na rzecz lokalnej wspólnoty i jej mieszkańców. Dlatego będzie kontynuował realizowane inwestycje i zadania. Wyraził też przekonanie, że, podobnie jak w poprzedniej kadencji, wspólnie  z Radą Miejską i współpracownikami uda się w tej pracy osiągnąć jak najwięcej dla dobra naszej małej ojczyzny - gminy Brzozów.

Radni i obecni na sesji nagrodzili burmistrza oklaskami. Były też kwiaty zarówno dla Józefa Rzepki, jak też dla wybranych wcześniej przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady: Stanisława Pilszaka, Adama Pomykały i Edwarda Sabika. Następnie zamknięto obrady sesji.

Image

Image 

Niezwykłą niespodzianką, a zarazem wyrazem uznania dla burmistrza był okazały tort z jego podobizną i wypisanymi życzeniami, ufundowany przez anonimowego darczyńcę.

Image

Image 

Zgodnie z opinią Państwowej Komisji Wyborczej i przepisami ustawy o samorządzie gminnym sesję, na której ma odbyć się ślubowanie burmistrza, zwołuje przewodniczący rady nowej kadencji. Kalendarz wyborczy i przepisy ustawy spowodowały więc konieczność zwołania drugiej sesji rady, która odbyła się bezpośrednio po wyborze przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzozowie i jego zastępców.

dk

Zmieniony ( 02.12.2010. )