Menu Content/Inhalt
Start arrow Zdrowie, pomoc społ.
Zdrowie Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
09.11.2007.

 

 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY  

36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Tel/ Fax: (13) 43-414-20, 43-095-52

dyrektor: Antoni Kolbuch 

Organ założycielski: Starostwo Powiatowe w Brzozowie 


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZOZOWIE 

ul. Księdza Józefa Bielawskiego 16, tel. 13 434 02 01

www.spzozbrzozow.republika.pl

Kierownik Zakładu: mgr Piotr PACZKOWSKI

Przychodnia Rejonowa w Brzozowie

Rejestracja pacjentów: 13 43 400 86,
Gabinet zabiegowy: 13 43 43 480,
Rejestracja poradni dziecięcej: 13 43 43 409.

Punkty lekarskie:
- Górki 56a, tel: 606-665-947,
- Zmiennica 29a, (Dom Strażaka), tel: 13 43 930 10,
- Humniska 490, tel: 13 43 463 09.

Opieka długoterminowa pielęgniarek w domu pacjenta - tel: 668-590-512.                    

 
 

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU  REHABILITACYJNEGO I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 

ul. Księdza Józefa Bielawskiego 16 (budynek SP ZOZ), tel. 13 43 410 32

Wypożyczalnia czynna

od poniedziałku do piątku w godz: 7.30 - 15.30

  
 
 
 
Od dnia  1 stycznia 2010 r. Wypożyczalnia jest inwestycją finansowaną w całości ze środków pochodzących z budżetu gminy Brzozów. Do korzystania z Wypożyczalni uprawnione są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu brzozowskiego posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, których konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego potwierdził lekarz prowadzący.
 

Wypożyczalnia swoje usługi  świadczyć będzie nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Brzozów natomiast  dla mieszkańców pozostałych gmin Powiatu Brzozowskiego za niewielką opłatą.

FOLDER 1

FOLDER 2

 
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

ul. Mickiewicza 33  

Kierownik: Bogdan BŁAŻ

tel./fax: 13-43-410-54

www.mops.brzozow.pl

mops@mops-brzozow.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7:30-15:30

Telefony pracowników socjalnych: 13-43-410-54, 13-42-002-92.

  • udziela pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,

  • wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych,

  • udziela pomocy rzeczowej i finansowej,
  • prowadzi jadłodajnię dla osób, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie posiłku, chorych, starszych, mających przyznaną pomoc w formie niepieniężnej. Z posiłku korzysta ok. 60 osób.  Jadłodajnia MOPS mieści się w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie przy ul. Kazimierzowskiej 2,
  • prowadzi sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych /patrz poniżej - Dział Świadczeń Rodzinnych/.

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Armii Krajowej 2 /III piętro/

tel: 13-43-403-75

sr@mops.brzozow.pl

Godziny pracy: pon. - pt. 7:30 - 15:30.

Prowadzi sprawy z zakresu przyznania i wypłacania:
- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
- zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
 
 
 

ImageWARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

36-200 Brzozów
Stara Wieś 793
 
Kierownik:  Alicja Tomoń
tel: 13-43-402-94, 604-261-475
e-mail: wtz2@op.pl 
 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi jest jednostką budżetową Gminy Brzozów, która jest organem prowadzącym. Ośrodek funkcjonuje od 2 stycznia 1999 roku - prowadzi rehabilitację zawodową i społeczną w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Przystosowany jest dla 43 osób powyżej 16 - tego roku życia, a warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zawierającego wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Podania kandydatów przyjmuje i zatwierdza kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzozowie - pełniący nadzór merytoryczny nad Warsztatem.

Terapia realizowana jest w ośmiu pracowniach o różnym profilu zainteresowań uczestników

i są to:


- pracownia plastyczna - wprowadza i doskonali techniki z dziedziny malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, metaloplastyki, rękodzielnictwa; zajmuje się wykonywaniem przedmiotów dekoracyjnych, użytkowych z maksymalnym wykorzystaniem potencjału kreatywności twórczej uczestników,

Image Image Image

- pracownia gospodarstwa domowego - obejmuje wszelkie czynności związane - z samoobsługą w przygotowywaniu posiłków - zarówno prostych jak i bardziej złożonych, w tym również z wykorzystaniem wszechstronnego sprzętu AGD,

Image Image Image 

 

- pracownia rękodzieła artystycznego - umożliwia poznanie narzędzi do robót ręcznych, posługiwanie się maszyną do szycia, overlokiem; najbardziej ulubione techniki uczestników tej pracowni to haft krzyżykowy, malowanie na szkle, tkanie, tworzenie kompozycji kwiatowych,

 

Image Image Image  

- pracownia ceramiczno - ogrodnicza daje uczestnikom możliwość zapoznania z rodzajami gleb i ich uprawą, uczy posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, wysiewu nasion, hodowli i pielęgnacji roślin ozdobnych i warzyw, ponadto wprowadza techniki powstawania wyrobów z gliny z zastosowaniem form do odlewów, koła ceramicznego jak i tworzone ręcznie wg własnych projektów uczestników,

Image Image 

- pracownia wikliniarska - pozwala na poznanie różnorodnych wzorów i splotów z wikliny wykorzystywanych do wyrobu przedmiotów użytkowych i ozdobnych; najczęściej wykonywane są kosze na kwiaty doniczkowe, koszyki i ozdoby świąteczne - zarówno wielkanocne jak i bożonarodzeniowe, tace i flakony różnej wielkości,
 

Image Image 

 

- pracownia rozmaitości - ukierunkowana jest na pracę z wykorzystaniem komputera, zasobów stron internetowych, drukarki, kserokopiarki, bindownicy, laminatora, wykorzystywane są różne programy i gry edukacyjne w celu pogłębienia wiedzy. Wykonujemy druki na potrzeby warsztatu, kartki okolicznościowe, biżuterię artystyczną, linoryt, decoupage, mozaikę ceramiczną, papieroplastykę oraz wiele innych technik. Praca jest dostosowana do możliwości, zainteresowań i zdolności uczestników dając im możliwość rozwijania wyobraźni, spostrzegawczości i sprawności manualnej.

Image Image Image  

- pracownia stolarska - zapoznaje z narzędziami stolarskimi, prowadzi wstępną obróbkę drewna, wykonując galanterię użytkową i dekoracyjną z głównym przeznaczeniem na bieżące potrzeby ośrodka.

  Image Image Image

- pracownia przygotowania do zatrudnienia  powstała 2 stycznia 2007r. Funkcjonowanie pracowni jest ściśle związane z  działaniami mającymi na celu utrzymywanie posiadanych już możliwości w zakresie sfery zawodowej oraz ich  wykorzystanie poprzez odbywanie praktyk w różnych zakładach pracy. Podejmowane działania to m.in. nauka autoprezentacji przed pracodawcą, nabywanie wiedzy w zakresie rynku pracy, kształtowanie cech niezbędnych do podjęcia pracy wykorzystując umiejętności plastyczne, rękodzielnicze, zdobnicze itp.

 

 
 Image Image
 
 

 
 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY im. Jana Pawła II  

Logo ŚDS       siedziba ŚDS

                                            logo ŚDS                   siedziba ŚDS


36-200 Brzozów ul. Kazimierzowska 2
tel: (13) 43-401-75
www.sds.brzozow.pl

Kierownik: Barbara Stolarz 

Punkt Interwencji Kryzysowej Mieszkanie Kryzysowe
ul. Kazimierzowska 2
tel: 13-43-401-64
do godz. 15:00, tel. kom. 695-947-237 po godz: 15:00

Środowiskowy Dom Samopomocy  im. Jana Pawła II w Brzozowie rozpoczął swoją działalność  26 listopada 1996 roku, w związku z wejściem w życie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która wprowadziła formę Środowiskowego Domu Samopomocy jako rodzaj wsparcia dla osób chorych psychicznie. Był pierwszym tego typu ośrodkiem w byłym województwie krośnieńskim. Na potrzeby ŚDS został przystosowany budynek Sanockiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, zakupiony w roku 1993 ze środków Funduszu Kościelnego, przy zaangażowaniu własnym gminy Brzozów.

Władze Gminy rozpoczęły tworzenie Ośrodka przy wsparciu finansowym wojewody krośnieńskiego i Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej. Pomocy finansowej udzielił także  PEFRON, refundując w 1997 roku zakup sprzętu rehabilitacyjnego, a w 1999 roku zakup pierwszego samochodu do przewozu osób  niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do ŚDS.

Na przełomie lat 2005 i 2006 rozbudowano obiekt z myślą o tym, aby uzyskać większą  powierzchnię użytkową, spełnić wymagania określone przez standardy prawne, a przede wszystkim aby usunąć bariery architektoniczne  i zapewnić komfort podopiecznym.

W nowych pomieszczeniach uruchomiony został Punkt Interwencji Kryzysowej – Mieszkanie Kryzysowe. Punkt udziela schronienia i stosownej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, udziela wsparcia, poradnictwa indywidualnego i rodzinnego, pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz  informuje o przysługujących prawach i uprawnieniach, a także pomaga w załatwieniu ważnych spraw urzędowych. (tel: 13-401-64 do godz 15:00, tel. kom.  695-947-237 po godz 15:00).

 Obecnie w zajęciach  Domu uczestniczy 32 osoby. Wszyscy uczestnicy Domu mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga. Prowadzone są zajęcia edukacyjne, które ułatwiają funkcjonowanie w czasie nasilenia choroby i motywują do współpracy z lekarzem. Podczas terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, rękodzielniczej, stolarskiej, muzycznej, komputerowej, kulinarnej – uczestnicy maja możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności bardzo potrzebnych im do samodzielnego funkcjonowania.

ŚDS  aktywnie włącza się  w obchody wszystkich najważniejszych świąt. W ramach zajęć teatralnych przygotowuje  różnego rodzaju przedstawienia, prezentowane lokalnej społeczności. Bierze również udział w wielu wystawach i przeglądach twórczości, a także imprezach sportowych.

 Realizacja zadań podjętych w placówce odbywa się dzięki pracy 11 pracowników, zatrudnionych na 8 i 1/3 etatu.

 

 

Zamieścił:
Rafał Frydrych

Zmieniony ( 02.03.2017. )
 

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001