Menu Content/Inhalt
Azbest Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
07.08.2015.
Co to jest azbest?

Azbest jest znany i wykorzystywany przez człowieka od tysiącleci. Cechą charakterystycz­ną azbestu jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne. Pod względem chemicznym są to uwodnione krzemiany magnezu, żelaza, wapnia i sodu.

Produkcja wyrobów zawierających azbest trwała do końca września 1998 roku i zakończona została  zgodnie z Ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Azbest jest zaliczany do substancji o działaniu chorobotwórczym dla człowieka. Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego - przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze. Włókna azbestu są najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie; są praktycznie niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbest zależnych: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuca, zmian opłucnowych, międzybłonniaka opłucnej. Włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, wydatnie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze" i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka - niewłaściwie składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach".
Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu.
Na występowanie i typ chorób wpływa rodzaj azbestu, wymiary włókien oraz stężenie włókien i czas trwania narażenia, a także efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna o średnicy mniejszej niż 3 μm (mikrometry) i długości powyżej 5 μm, tj. tzw. włókna respirabilne, które przedostając się z powietrzem do pęcherzyków płucnych, mogą penetrować tkankę płucną.
Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres czasu choroba może się nie ujawniać - pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać po okresie dwudziestu, a nawet czterdziestu lat od pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym. Po ujawnieniu się nowotwór rozwija się gwałtownie - od wystąpienia objawów do śmierci upływa nie więcej niż 2 lata.

Według Państwowego Zakładu Higieny każdy kontakt z azbestem może być niekorzystny i na-leży go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy zatem ograniczyć do minimum.

 
W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierają­cych azbest stosowanych na terytorium Polski". Jego realizację założono na lata 2003 - 2032.
W celu likwidacji szkodliwego oddziaływania wyrobów azbestowych na środowisko Gmina Brzozów od 2011 r. realizuje program usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest.
Zgodnie z jego założeniami osoby posiadające wyroby azbestowe mogą starać się o udzielenie dotacji docelowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu odpadów azbestowych powstałych, w wyniku wymiany pokrycia dachowego. Możliwość zgłoszenia posiadania odpadów azbestowych obywa się na początku roku kalendarzowego, o czym informujemy mieszkańców Gminy Brzozów na stronie  internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzozów jest wspierane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Zmieniony ( 27.08.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001