Menu Content/Inhalt
Start arrow Brzozowska Karta Rodziny 3+
Brzozowska Karta Rodziny 3+ Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
15.05.2014.

 Image

Rada Miejska w Brzozowie Uchwałą z dnia 26 marca br. wprowadziła na terenie Gminy Brzozów Program „Brzozowska Karta Rodziny 3 +”. Ww. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Brzozów, który ma na celu prowadzenie działań promocyjnych rodzin wielodzietnych oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji; poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych; zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.
 
Image 
„Brzozowska Karta Rodziny 3+” stanowi integralną część Programu.

Na podstawie wydanej Karty rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Gminy Brzozów mogą skorzystać z:

- ulgowego zakupu ze zniżką 50% biletów wstępu na płatne imprezy, spektakle, seanse filmowe, wystawy, zajęcia i usługi oferowane przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie kultury, sportu, wypoczynku i rekreacji, tj.:

 Muzeum Regionalne w Brzozowie:

- zakup biletów wstępu na wystawy stałe i czasowe.

MOSIR w Brzozowie korzystanie z:

- Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego, przy ul. Słonecznej 13,

- kortów tenisowych,

- Pływalni „POSEJDON”, przy ul. Parkowej 5A,

- siłowni, przy ul. Legionistów 3.

 Brzozowski Dom Kultury:

- bilety wstępu do kina „SOKÓŁ”,

- imprezy biletowane organizowane przez BDK.

 3. ulgowego zakupu usług i towarów ze zniżką oferowaną przez podmioty prowadzące działalność na terenie Gminy Brzozów, zwane Partnerami Programu, na podstawie złożonych przez nich deklaracji i zawartych porozumień.

>>> sprawdź listę partnerów programu <<<

 

 „Brzozowską Kartę Rodziny 3 +” może uzyskać rodzina wielodzietna, przez którą rozumie się rodzinę zamieszkałą i zameldowaną na terenie Gminy Brzozów, składającą się z rodziców/rodzica, lub opiekuna prawnego, którzy posiadają na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje do ukończenia 25 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieka rodzica- bez ograniczeń wieku.

 
Wnioski o wydanie „Brzozowskiej Karty Rodziny 3+” można wybierać i składać w Wydziale Oświaty i Promocji Urzędu Miejskiego w Brzozowie (pok. Nr 10, parter). Szczegółowe informacje udzielane są również  w w/w Wydziale telefonicznie 13-43-410-89.  
 
Wymagane dokumenty:
  • dowód tożsamości rodziców,
  • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia lub ważna legitymacja szkolna lub studencka
  • w przypadku opiekuna prawnego- kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem
  • w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia- kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Do udziału w Programie zapraszamy także przedsiębiorstwa, chcące włączyć się w nasze przedsięwzięcie, aby można było wspólnie poszerzyć ofertę ulg i zwolnień dla rodzin uczestniczących w  programie.  Ze swojej strony dla Podmiotów, które zadeklarują chęć uczestnictwa w programie, zapewniamy promocję firmy poprzez wyrażanie zgody na posługiwanie się przez firmy nazwą i logiem Programu, oraz poprzez umieszczenie informacji o firmie, oraz o udzielonych przez nią zniżkach i rabatach w wykazie publikowanym na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie ( poniżej można pobrać deklarację o przystąpieniu partnera do programu).
 
Image 
Podziękowanie za udział w Programie "Brzozowska Karta Rodziny 3+"
od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 

DO POBRANIA:

Uchwała Nr XL/427/2014 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 26 marca 2014 r w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Brzozów Programu "Brzozowska Karta Rodziny 3+" ,

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Brzozowa z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie określenia logo programu i wzoru karty "Brzozowska Karta Rodziny 3+" oraz wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z karty w Gminie Brzozów,

- wniosek o wydania karty "Brzozowskiej Karty Rodziny 3+" wersja word z możliwością komputerowego uzupełniania.

- deklaracja o przystąpieniu partnera do programu "Brzozowska Karta Rodziny 3+"

-------------------------------------

 Zobacz materiał z wręczenia przez Burmistrza Brzozowa "Brzozowskich Kart Rodzony 3 +" pierwszym pięćdziesięciu rodzinom z terenu gminy

>>>link<<<

Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wręczył osobiście  kolejnym pięćdziesięciu rodzinom z terenu gminy Brzozów "Brzozowskie Karty Rodzony 3+" podczas spotkania, które odbyło się  w dniu 20 czerwca br.,  w Urzędzie Miejskim w Brzozowie.

Fotorelacja:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Fot: RavF

 

Zmieniony ( 10.02.2015. )
 
« poprzedni artykuł

W skrócie...


Ostrzezenia
Biuletyn Informacji Publicznej
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Portal Interesanta
Rewitalizacja
Dokumenty utracone
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny
Rodzina 3+
Gospodarka odpadami
Harmonogram 2014

certyfikat eurorenoma

Media

Oglądaj nasze

 materiały filmowe

 

 

Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie
tel. (13) 43-410-50, fax. (13) 43-410-55
e-mail: um_brzozow@brzozow.pl
http://www.brzozow.pl
NIP: 686-10-01-197, Regon: 000524631

Nr konta bankowego: 72-8642-1113-2011-9306-0664-0001